Obec Roudno
ObecRoudno

Projekty obce

Rekonstrukce obecního úřadu

Projekt spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

1 2 3 4

5 6

 

Vybudování místa aktivního odpočinku v obci Roudno

Projekt spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

1 2 1 3  1

2 2 1 1 2

 

Hasičský vozík

  1 1 2

 

Technika obce

11  21

1 1 1

 

Zeleň v obci

Projek je spolufinancován Státním fondem životního prostedí ČR na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

12

12 13 123


Přístavba pro loď - projekt financován z rozpočtu obce Roudno

11    22


Kontejnerová stání - projekt financován z rozpočtu obce Roudno

123


Rekonstrukce hasičské zbrojnice - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, GŘ HZS

721729


Veřejné WC - projekt financován z rozpočtu obce Roudno

1   2

3


Pietní místo na Velkém Roudném - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Info tabule

Lavička

ukazatel

Info tabuleLavička


Kaple Velký Roudný - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Kaple Velký Roudný

Baner


Křížová Cesta Velký Roudný

Křížová cesta Velký Roudný


Rekonstrukce kulturního domu je spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z rozpočtu Moravskoslezského kraje

kulturní dům


Zastávky - projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER

Autobusová zástávka


Veřejný rozhlas - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

rozhlas


Pietní místo - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

http://www.mubruntal.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=1316&id=934700&n=valecne%2Dhroby%2Da%2Dpietni%2Dmista

deska 1 po obnově písmadeska 2 po obnově písma

Pietní místo Velký Roudný -pohled na 3 kamenné deskyPietní místo Velký Roudnýdeska 3 po obnově písma


Sakrální stavby - projekt spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Sakrální stavby - Boží muka

Sakrální stavby - Boží muka

Sakrální stavby - Boží muka


Hřbitovní chodník - projekt financován z rozpočtu obce Roudno

Chodník


Hasičské vozidlo - dar obce Dvorce - rok 2015 pro JSDHO obce Roudno

Hasičské auto


Hasičská zbojnice - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

hasičská zbrojnice


Sanace Klubovny hasičů - projekt spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

111

22

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Hlášení rozhlasu

Rozhlas