Obec Roudno
ObecRoudno

Aktuality

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Bohumil Buchta, Roudno, †  21.05.2024

 

12

Dobrý den,

tímto emailem bych Vás chtěl informovat o tom, že v posledních několika dnech evidují policejní organy v rámci okresu Bruntál několik případů podvodného jednání, kdy se skupina polský hovořících řemeslníků náhodně pohybuje po obcích v dodávce a nabízí výměnu okapů.  Řemeslníci danou službu nabízí zpočátku za přijatelnou cenu (3000,-Kč), kdy však po provedení práce žádají pod nátlakem a vyhrožováním po občanovi sumu několika desítek tisíc.  Oběti si pachatelé vybírají záměrně ve starším věku, a v malých obcích.

Dále bych chtěl požádat o předání výše uvedené informace Vašim občanům s dodatkem, aby služby nabízené takovýmto způsobem nepřijímali a na řemeslné práce najímali pouze místní nebo ověřené firmy.  Popřípadě, kdyby jim samotným byla daná služba výše uvedeným způsobem nabízena, aby volali na Obvodní oddělení PČR Bruntál tel. 974 731 651, nebo na linku 158.

S pozdravem

npor. Ing. Petr Belobrad

zástupce vedoucího oddělení

Obvodní oddělení Policie ČR Bruntál

tel: 974731653, 739138203

 

Dánský vpád

recenze knihy

            O událostech, souvislostech a osobnostech třicetileté války bylo napsáno mnohé, ať to byla pražská defenestrace roku 1618, bitva na Bílé Hoře, staroměstská exekuce (poprava 27 českých pánů), pobělohorské konfiskace, generalissimus Albrecht z Valdštejna či obléhání Brna (1645) i Prahy (1648) švédskými vojsky. V roce 1625 se významným členem protihabsburské koalice stal dánský a norský král Kristián IV., jehož armáda zahájila tažení za účelem převzetí strategické iniciativy v oblasti severního a středního Německa, s cíli porazit svého protivníka a postoupit k Vídni. Vojáci Kristiána IV. však vpochodovali do Slezska a postupně ovládli i celé moravsko-slezské pomezí v územním perimetru až k Lipníku nad Bečvou a Holešovu. Vytvořili rozsáhlou enklávu s centrem v Opavě a významnými opěrnými body v Krnově, Těšíně i jiných městech. Dočasné rozmístění dánských vojenských jednotek (v důstojnickém sboru armády byli čeští, moravští a slezští účastníci stavovského povstání) na našem území však v dějinném povědomí nezanechalo téměř žádný ohlas – mělo by se to změnit, neboť je vydána kniha Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627.

            PhDr. Vít Mišaga napsal „dánskou válečnou“ monografii jako první z tuzemských historiků. Základem byla jeho diplomová práce, kterou doplnil o nové poznatky a výsledkem je obsáhlá (téměř 400 str.) publikace rozdělená do šesti kapitol, ve kterých předkládá komplexní pohled na málo známý úsek třicetileté války. Čtenáře seznamuje s událostmi, které dánskému vpádu předcházely, podrobně analyzuje diplomatická jednání v tehdejších mocenských centrech Evropy a dokazuje přesah i mimo evropský kontinent - zde jsou informativně objevné statě o Gáboru (Gabrielu) Bethlenovi jako protivníkovi Habsburků a politice představitele Vysoké Porty sultána Murada IV., resp. ministrů, kteří za mladého panovníka rozhodovali. Následuje podrobný popis postupu dánského vojska do středu Evropy, bojových střetnutí, obléhání měst či pevností až k dočasnému ovládnutí Opavska, Krnovska, Bruntálska i jiných regionů moravsko-slezského pomezí. Autor umožňuje nahlédnout do reálií a životů odlišných vrstev společnosti - panovníků Kristiána IV., Jakuba I. Gustava II. Adolfa i Ferdinanda II., říšských knížat, dále např. předbělohorského držitele jednoho z obsazených území Jana Jiřího Krnovského i jeho nástupce z řad vítězů Karla I. z Lichtenštejna, velitele dánské armády Jana Arnošta Sasko-Výmarského, generálů Petra Arnošta z Mansfeldu (dánského spojence velícího vlastní armádě) či Albrechta z Valdštejna. Podrobně seznamuje s osudy příslušníků předbělohorských stavů usilujících o opětovné získání konfiskovaných majetků i nabyvatelů těchto statků většinou z vojenských kruhů, vždyť mnozí z nich dosáhli důstojnických hodností. Pozornost věnuje také rebelovi Janu Adamovi z Víckova a povstalým Valachům, rozdělených na protestanty a katolíky.

            Autor dokládá, že za dánského komisariátu nad Opavskem, Krnovskem (spravoval je Joachim von Mitzlaff) a okolím se běžný život, i když se zde odehrály kruté události, stále odvíjel. Přibližuje situaci ve městech jako je Opava, Krnov, Hranice, Nový Jičín, Bruntál, (Český) Těšín, Osoblaha i další sídla a osudy jejich obyvatel různých konfesijních vyznání a předkládá důkladnou analýzu nelehkých časů z pohledu nejen válkou postižených, ale i těch, kteří válečnou káru táhli stále kupředu až do své smrti v boji, jak v závěrečné kapitole knihy dokazuje příběhem pražského rodáka v dánských službách kapitána Johanna Trosta von Tiefenthal.

Publikaci doplňují graficky výrazné textové medailony významných aktérů těchto událostí, černobílé fotografie, barevná obrazová příloha, mapy i plány bojových operací, které umožnují dobře se orientovat. Památkové objekty jsou vyobrazeny v aktuální podobě, s výjimkou tzv. Pelikánova domu v Opavě.

Kniha Dánský vpád: Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627 je výjimečnou sondou do reality raně pobělohorské Moravy, Slezska a Evropy. Čte se jako dějinná freska - jejím dosud potemnělým barvám autor vrátil lesk, ale převládá červená barva krve …

PhDr. Vít Mišaga: Dánský vpád - Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626 – 1627, ISBN: 978-80-88030-72-0, 382 str., 1. vyd. Bohumír Němec – Veduta, České Budějovice v roce 2023

Autor textu: Stanislav Vaněk              

123

 

 

Pořad bohoslužeb 2023 

Obecní úřad přestěhován na klubovnu č.p. 136.

 

Přívoz ROUZA - Jízdní řád - rok 2024

Přívoz ROUZA - Jízdní řád - rok 2024

Datum: 22. 5. 2024

Přívoz ROUZA mezi obcemi RAZOVÁ a ROUDNO

Bike maraton Slezská Harta

BIKE MARATON

Datum: 13. 3. 2024

Bike maraton Slezská Harta 2024,
který se uskuteční 8. června 2024
Nová Pláň - koupaliště

MAŠKARNÍ KARNEVAL

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Datum: 16. 2. 2024

SDH Roudno ve spolupráci s OÚ Roudno zvou na MAŠKARNÍ KARNEVAL pro děti i dospělé.
Dne: 9.3.2024, od 15:00 hodin v kulturním domě Roudno

ADVENTNÍ KONCERT

ADVENTNÍ KONCERT

Datum: 17. 10. 2023

Obec Roudno Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční dne 2.12.2023 v 16:00 hodin v místním kostele sv. Michala a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Datum: 17. 10. 2023

Obec Roudno Vás srdečně zve na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se uskuteční dne 11.11.2023 v 17:00 hodin na místním hřišti.

Slavnost svatého Vendelína

Slavnost svatého Vendelína

Datum: 12. 10. 2023

Srdečně Vás zveme na Slavnost svatého Vendelína.
Dne 20.10.2023 od 12.00 hodin
Areál Farmy Bílčice
Bílčice 106

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

Datum: 21. 9. 2023

DĚTSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD
23. září 2023 v Leskovci nad Moravicí

Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne

Datum: 15. 8. 2023

V sobotu dne 26.8.2023, od 15:00 hodin
Soutěže pro děti i dospělé, skákací hrady, jízda na poníkovi, tombola. Hudba UNICO Bolatice.
Pořádá SDH a Obec Roudno.

DEN OBCE RAZOVÁ

DEN OBCE RAZOVÁ

Datum: 7. 7. 2023

DEN OBCE RAZOVÁ
Sobota 22.7.2023 od 15:00 hodin

HARTAMAN

HARTAMAN - Mezinárodní soutěž TFA

Datum: 9. 6. 2023

HARTAMAN - Mezinárodní soutěž TFA - hasičský silový víceboj
24. června 2023 v 10.00 hod.
Soutěž se koná pod hrází přehrady Slezská Harta

Dětský den v Křišťanovicích

ZÁVABNÉ ODPOLEDNE

Datum: 8. 6. 2023

Obec Křišťanovice ve spolupráci s MAS HJ pořádá v sobotu
17. června 2023 od 14.00 hod. u kulturního domu v Křišťanovicích "ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE".

Jízdní řád

Přívoz ROUZA - Jízdní řád - rok 2023

Datum: 11. 5. 2023

Přívoz ROUZA mezi obcemi RAZOVÁ a ROUDNO

Cimbálová muzika

CIMBÁLOVÁ MUZIKA

Datum: 10. 5. 2023

CIMBÁLOVÁ MUZIKA A KOUZELNÍK VICHEREK

Hasičská soutěž a táborový oheň

Hasičská soutěž

Datum: 27. 4. 2023

Sbor dobrovolných hasičů v Roudně ve spolupráci s OÚ Roudno Vás srdečně zvou na HASIČSKOU SOUTĚŽ, která proběhne v sobotu 6.5.2023 v 15 hodin na místním hřišti.

MAŠKARNÍ KARNEVAL

MAŠKARNÍ KARNEVAL

Datum: 8. 3. 2023

Sbor dobrovolných hasičů v Roudně ve spolupráci s OÚ Roudno Vás srdečně zvou na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v kulturním domě v Roudně v 15.00 hodin.

Původní podoba budovy

Rekonstrukce obecního úřadu

Datum: 30. 11. 2022

V letošním roce zahájena rekonstrukce OÚ, která potrvá do 11/2023. Na snímku je původní podoba objektu a vizualizace po rekonstrukci. V hlavní budově bude suterén vyčleněn pro obecní venkovní pracovníky. V přízemí kromě úřadu bude knihovna i archiv. V prvním patře volnočasové aktivity občanů.

Jak správně třídit oleje?

Jak správně třídit oleje?

Datum: 20. 10. 2022

Pojďte třídit kuchyňské oleje s námi.

Termíny akcí

Termíny akcí

Datum: 11. 10. 2022

Svoz nebezpečného odpadu, svoz elektrospotřebičů, čištění komínů a divadelní představení

Balada pro banditu

Balada pro banditu

Datum: 27. 9. 2022

Divadelní představení
BALADA PRO BANDITU

Které se uskuteční 15.10.2022 v 18.00 hodin
Kulturní dům Roudno
Vstupné - dobrovolné

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

Datum: 23. 8. 2022

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ROUDNĚ VE SPOLUPRÁCI S OÚ ROUDNO VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 27.8.2022 VE 14.00 HODIN
NA MÍSTNÍM HŘIŠTI V ROUDNĚ

22. ročník podhorské jízdy veteránů

22. ročník TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2022, ANDĚLSKÁ JÍZDA PRO KARLA LOPRAISE

Datum: 15. 8. 2022

Andělská jízda pro Karla Lopraise. Zpomal a rozhlédni se... Co se má stát, se stane... Trofeo Niké Jeseníky 2022 se uskuteční 8. - 11. září 2022

Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2022

Festival dračích lodí na Slezské Hartě 2022

Datum: 15. 8. 2022

19. 8. 2022 - 21. 8. 2022 začátek od 14:00

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ROUDNO 1

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ROUDNO

Datum: 10. 6. 2022

POZVÁNKA NA OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ROUDNO

Kácení máje

Pozvánka na Kácení máje

Datum: 26. 5. 2022

Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů v Roudně Vás srdečně zvou na Kácení máje konané v sobotu 4.6.2022 v 15:00 hodin na hřišti v obci Roudno.

Leták - pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Datum: 10. 3. 2022

Úřad práce Vám může pomoci s náklady na bydlení.

Aktuality

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fotogalerie 2

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Hlášení rozhlasu

Rozhlas